Cho bạn sinh năm 1991 và năm sinh 1991

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Tân Mùi [辛未]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Tân Mùi [辛未]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Thổ - Mệnh người khác: Âm Thổ => Bình
Về Thiên can
Thiên can bạn: Tân - Thiên can người khácTân => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Mùi - Địa chi người khác: Mùi => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Càn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Khắc
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 3.25 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.