Chọn tuổi xông nhà hợp tuổi gia chủ giúp làm ăn thịnh vượng, phát đạt

Chọn tuổi xông nhà hợp tuổi gia chủ giúp làm ăn thịnh vượng, phát đạt

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp với gia chủ nó mang lại bình an, may mắn và phú quý. Chính vì vậy, sang năm Đinh Dậu 2017 này, những người có hàng CAN sau đây đến xông đất cho gia chủ thì gia đình sẽ làm ăn thịnh vượng và phát đạt cả năm.


-  Đối với gia chủ là nam:
Gia chủ tuổi Tý, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dậu :  Nên chọn người xông đất có hàng CAN Nhâm hoặc Ất. Ví dụ: Nhâm Dần, Nhâm Tý, Ất Tỵ, Ất Mùi.
+ Gia chủ tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi: Nên chọn người xông đất có hàng CAN Nhâm, Bính, Mậu. Ví dụ: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Mậu Ngọ.
+ Gia chủ tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Sửu, tuổi Mùi: Chọn người xông đất có hàng CAN Ất, Nhâm, Tân. Ví dụ: Ất Mùi, Ất Tỵ, Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Tân Mão, Tân Sửu.
-  Đối với gia chủ là nữ:
Gia chủ tuổi tuổi Tý, tuổi Ngọ:  Nên chọn người xông đất có hàng CAN Bính Mậu Hoặc Tân. Ví dụ: Bính Ngọ, Bính Thân, Mậu Dần, Mậu Tuất, Tân Hợi, Tân Dậu.
Gia chủ tuổi  tuổi Mão, tuổi Dậu :  Nên chọn người xông đất có hàng CAN Nhâm hoặc Ất. Ví dụ: Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Ất Tỵ, Ất Mùi.
+ Gia chủ tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi: Nên chọn người xông đất có hàng CAN Nhâm, Bính, Mậu. Ví dụ: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Bính Thân,  Mậu Tý, Mậu Thân.
+ Gia chủ tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Sửu, tuổi Mùi: Chọn người xông đất có hàng CAN Ất, Tân. Ví dụ: Ất Mùi, Ất Tỵ, Tân Mão, Tân Dậu.
Chú ý:   Khi gia chủ chọn người xông đất chỉ cần chú ý đến hàng CAN của người đó, không cần chú ý đến hàng CHI tuổi của người đó. Tuy nhiên, cũng cần tránh những tuổi tuy được hàng CAN nhưng lại chính xung với chi tuổi gia chủ. Ví dụ: Tuổi Tí xung với tuổi Ngọ, Mão xung Với Dậu, Dần xung với Thân, Tị xung với Hợi, Thìn xung Với Tuất, Sửu xung với mùi.
+ CÁC BỘ TỨ (4) TUỔI KỴ NHAU (TỨ HÀNH XUNG):
Dần – Thân – Tỵ – Hợi
Thìn – Tuất – Sửu – Mùi
Tý – Ngọ – Mẹo – Dậu