Những ngày tốt bạn nên chú ý trong tháng 11 âm này

Những ngày tốt bạn nên chú ý trong tháng 11 âm này

Để giúp quý khách dễ dàng trong việc xem ngày tốt tháng 11 năm 2020 cũng như thuận tiện trong việc so sánh các ngày trong tháng 11/2020 với nhau. Chúng tôi đã tổng hợp tất cả ngày đẹp trong tháng 11/2020


THỨ

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

LỊCH (CAN - CHI)

SAO

LỤC NHÂM

VẬN XẤU KHÁC

TỐT - XẤU

Ba

15/12/2020

1

Nhâm Thìn

Dực

Không vong

 

Xấu

16/12/2020

2

Quý Tị

Chẩn

Đại an

Tam nương

Xấu

Năm

17/12/2020

3

Giáp Ngọ

Giác

Lưu niên

 

Bình

Sáu

18/12/2020

4

Ất Mùi

Cang

Tốc hỷ

 

Bình

Bảy

19/12/2020

5

Bính Thân

Đê

Xích khẩu

 

Tốt

Chủ nhật

20/12/2020

6

Đinh Dậu

Phòng

Tiểu cát

Tam nương

Xấu

Hai

21/12/2020

7

Mậu Tuất

Tâm

Không vong

 

Xấu

Ba

22/12/2020

8

Kỷ Hợi

Đại an

 

Tốt

23/12/2020

9

Canh Tý

Lưu niên

 

Tốt

Năm

24/12/2020

10

Tân Sửu

Đẩu

Tốc hỷ

Sát chủ

Xấu

Sáu

25/12/2020

11

Nhâm Dần

Ngưu

Xích khẩu

 

Bình

Bảy

26/12/2020

12

Quý Mão

Nữ

Tiểu cát

Tam nương

Xấu

Chủ nhật

27/12/2020

13

Giáp Thìn

Không vong

 

Xấu

Hai

28/12/2020

14

Ất Tị

Nguy

Đại an

 

Tốt

Ba

29/12/2020

15

Bính Ngọ

Thất

Lưu niên

(Kị kết hôn)

Tốt

30/12/2020

16

Đinh Mùi

Bích

Tốc hỷ

 

Bình

Năm

31/12/2020

17

Mậu Thân

Khuê

Xích khẩu

Tam nương

Xấu

Sáu

1/1/2021

18

Kỷ Dậu

Lâu

Tiểu cát

 

Tốt

Bảy

2/1/2021

19

Canh Tuất

Vị

Không vong

 

Xấu

Chủ nhật

3/1/2021

20

Tân Hợi

Mão

Đại an

 

Tốt

Hai

4/1/2021

21

Nhâm Tý

Tất

Lưu niên

Tam nương

Xấu

Ba

5/1/2021

22

Quý Sửu

Chủy

Tốc hỷ

Sát chủ

Xấu

6/1/2021

23

Giáp Dần

Sâm

Xích khẩu

(Kị xây cất mồ mả)

Bình

Năm

7/1/2021

24

Ất Mão

Tỉnh

Tiểu cát

 

Bình

Sáu

8/1/2021

25

Bính Thìn

Quỷ

Không vong

 

Xấu

Bảy

9/1/2021

26

Đinh Tị

Liễu

Đại an

Tam nương

Xấu

Chủ nhật

10/1/2021

27

Mậu Ngọ

Tinh

Lưu niên

 

Tốt

Hai

11/1/2021

28

Kỷ Mùi

Trương

Tốc hỷ

 

Bình

Ba

12/1/2021

29

Canh Thân

Dực

Xích khẩu

 

Tốt