Cho bạn sinh năm 1991 và năm sinh 1991

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Tân Mùi [辛未]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Tân Mùi [辛未]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Thổ - Mệnh người khác: Âm Thổ => Bình
Về Thiên can
Thiên can bạn: Tân - Thiên can người khácTân => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Mùi - Địa chi người khác: Mùi => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Càn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Khắc
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 3.25 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
 
Bất động sản Minh Tiến