Quẻ 14 trong Kinh dịch – Hỏa Thiên Đại Hữu

Quẻ 14 trong Kinh dịch - Hỏa Thiên Đại Hữu

Trong Kinh dịch quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu là quẻ tốt. Quẻ này không có sự tranh giành đấu đá mà cần sự đồng nhất tâm trí. Người dụng quẻ vừa khéo léo, cương nhu phù hợp sẽ giữ được phú quý bền lâu. Công danh sự nghiệp cực kỳ thuận lợi, tài lộc dồi dào. Để … Read more

Quẻ 1 Thuần Càn: “Khốn Long Đắc Thủy”

Quẻ 1 Thuần Càn

Thuần Càn là quẻ đầu tiên trong tổng số 64 quẻ Kinh Dịch. Quẻ này mang ý nghĩa vận thế tốt lành, mọi việc diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên người dụng được quẻ này cũng không thể lơ là mà hành sự tùy tiện sẽ khiến bản thân đứng lên bờ vực thẳm. Quẻ … Read more

Lục thân có ý nghĩa gì?

Lục thân là gì

1. Lục thân là gì? Lục thân là một tổ hợp các mối quan hệ sinh khắc được cổ nhân đưa vào để luận đoán cát hung trong quẻ, lục thân bao gồm: Huynh đệ, Phụ mẫu, Tử tôn, thê tài. Đây là dùng phương pháp loại suy sự vật sinh khắc chế hóa. Bởi … Read more