Sao Thái Dương trong Tử Vi: Tổng quan và ý nghĩa

Sao thái dương ảnh 1

Sao Thái Dương là một trong Cửu Diệu, là sao chủ về phú quý, sức khỏe và danh vọng. Sao này thuộc hành Hỏa, hóa quý, lấy Quan lộc làm chủ. Người được sao Thái Dương chiếu mệnh thường có tướng mạo khôi ngô, mặt tròn, thông minh, bác ái, không gặp thị phi, làm … Read more

Luận giải ý nghĩa cách cục cung Phụ Mẫu Vô Chính Diệu     

cung Phụ Mẫu Vô Chính Diệu     

Người có cung Phụ Mẫu Vô Chính Diệu có thể gặp khó khăn trong sự nghiệp và sự hiểu biết chữ hiếu. Tuy nhiên, với sự cố gắng và quyết định đúng đắn, mệnh chủ vẫn có thể đạt được thành công và phát triển tốt trong cuộc sống. Cho dù có nhiều sao cát … Read more

Luận giải cách cục sao Thiên Lương tọa thủ cung Phụ Mẫu

sao Thiên Lương tọa thủ cung Phụ Mẫu

Thiên Lương cung Phụ Mẫu trong Tử Vi Đẩu Số được sử dụng để luận đoán hôn nhân của cha mẹ của mệnh chủ hoặc về tình cảm giữa con cái và cha mẹ. Vì vậy, sao Thiên Lương cung Phụ Mẫu là gì? Nó thể ảnh hưởng như thế nào đến sự hòa hợp và hạnh phúc … Read more