Những thắc mắc về gieo quẻ kinh dịch

gieo quẻ kinh dịch

Trong khi gieo quẻ có thể xảy ra vô số những trường hợp ngoài ý muốn làm ảnh hưởng tới kết quả và tính chính xác của quẻ dịch, ví dụ như người xem quẻ ở xa không thể trực tiếp tới để gieo quẻ, hoặc người gieo quẻ tâm thần bất ổn thành thử … Đọc tiếp