Lục thân có ý nghĩa gì

1. Lục thân là gì? Lục thân là một tổ hợp các mối quan hệ sinh khắc được cổ nhân đưa vào để luận đoán cát hung trong quẻ, lục thân bao gồm: Huynh đệ, Phụ mẫu, Tử tôn, thê tài. Đây là dùng phương pháp loại suy sự vật sinh khắc chế hóa. Bởi … Đọc tiếp